KP REGISTER

Samen bieden we de juiste zorg

KP Register

KP zorgt voor kwaliteit in de paramedische zorg. Dit word gedaan door te toetsen of een paramedicus voldoet aan de kwaliteitseisen van zijn of haar beroepsgroep. En door de registratie en herregistratie uit toe voeren voor de paramedische beroepen. Deze beroepen hebben met elkaar gemeen dat ze geregeld zijn in de Wet BIG en beschermde titels hebben. Inmiddels zijn ruim 37.000 paramedici geregistreerd.

Cliënten, zorgverleners en verzekeraars hebben steeds meer behoefte aan transparantie en inzicht in de kwaliteit van de optometrist. Ook op dat gebied biedt het Kwaliteitsregister Paramedici uitkomst.

Het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) is een onafhankelijk register voor optometristen en een groot aantal andere paramedische beroepsgroepen die onder artikel 34 van de Wet BIG vallen. Onze optometrist kan met zijn kwaliteitsregistratie aantonen dat hij zijn verantwoordelijkheid als BIG-geregistreerde neemt:

  • Diplomaregister: hij voldoet aantoonbaar aan de in artikel 34 Wet BIG vastgestelde opleidingseisen van het beroep.
  • Kwaliteitsregister: hij voldoet aantoonbaar aan de in artikel 34 Wet BIG vastgestelde opleidingseisen van het beroep en aan zijn inzet voor kwaliteit van het optometrisch handelen.
kp grijs

KWALITEITSGEREGISTREERD
REGISTER OPTOMETRISTEN
tot 31-08-2027
Patrick Wetzel 

Kom bij ons langs of maak een afspraak voor

Contact