KSYOS

Samen bieden we de juiste zorg

KSYOS Zorgpad Oogheelkunde

Met Ksyos Oogheelkunde werken huisartsen, optometristen en oogartsen samen om mensen met oogklachten zo snel mogelijk de juiste zorg te bieden. Zo houden we niet-complexe zorg uit het ziekenhuis en neemt de druk op de specialistische zorg af.

In het Zorgpad Oogheelkunde verwijst de huisarts een patiënt met niet-acute oogklachten naar onze optometrist. De optometrist voert een geprotocolleerd oogonderzoek uit onder digitale supervisie van de oogarts.

Met het Zorgpad Oogheelkunde leveren we in samenwerking met oogartsen, regionale collega optometristen, huisartsen en zorggroepen tweedelijns zorg. Deze zorg leveren we dicht bij de patiënt, zonder lange wachttijd en op ons adres Piet van Thielplein 17 in Beek en Donk. De oogarts uit het Elkerliek ziekenhuis in Helmond is tevens aanwezig voor supervisie, geheel op afstand. Het betreft voornamelijk risicopatiënten voor glaucoom, retinopathie, cataract, maculadegeneratie en eenvoudige oogaandoeningen zoals blefaritis, jeukend/prikkend oog en het droge oog.

De huisarts verwijst de patiënten met niet-acute oogklachten direct vanuit het computersysteem door naar de optometrist, voor een geprotocolleerd oogonderzoek. Hieronder vallen onder meer anamnese, (stenopeïsche) visus, refractie (oogmeting), netvliesfoto’s en tonometrie (oogdruk). Bij het vermoeden op bepaalde afwijkingen, komen er gerichte onderzoeken aan te pas. Het oogheelkundig consult wordt geregistreerd in de beveiligde, online omgeving van Ksyos en ter supervisie voorgelegd aan een betrokken oogarts.

De oogarts heeft een maximale reactietermijn van enkele werkdagen. Uitslagen, bevindingen, diagnose en het advies van de optometrist en oogarts, worden via Ksyos en via een beveiligd bericht naar de huisarts gestuurd. De optometrist deelt de uitslag met de patiënt en initieert het vervolgtraject.

ksyoss

Hoe werkt het ?

Indien u oogklachten heeft gaat u naar de huisarts.

Belangrijk is hierbij of u acute oogklachten heeft of dat de klachten reeds enkele tijd bestaan. Om de urgentie en noodzaak van een KSYOS diagnostiek aanvraag voor de huisarts in te schatten is het raadzaam dat u eerst een bezoek aan uw opticien brengt voor een goede oogcontrole (=refractie) en het resultaat hiervan meeneemt naar uw huisarts. De huisarts maakt vervolgens een diagnostiek aanvraag bij Wetzel Optiek , Optometrie & Horen. U dient nu zelf telefonisch (0492 450693) contact op te nemen met ons voor het maken van en afspraak. Tijdens deze afspraak zal de optometrist druppels toedienen tbv het onderzoek. Door deze druppels zullen uw pupillen verwijd worden waardoor u enkele uren last zal hebben van het (zon-) licht en tevens zal u slechter kunnen lezen. Het is daarom raadzaam een chauffeur mee te nemen en een goede zonnebril. Het onderzoek zal ongeveer 3 kwartier in beslag nemen. De optometrist verzamelt de gegevens en spreekt (indien mogelijk ) een vermoedelijke diagnose uit. Het onderzoek wordt doorgestuurd naar een oogarts uit het Elkerliek ziekenhuis. Deze controleert het onderzoek en geeft een eindoordeel die weer wordt teruggekoppeld naar de optometrist. De optometrist neemt (telefonisch) contact met u op om het vervolg te bespreken. Een kopie van het onderzoek en oordeel oogarts wordt naar uw huisarts verzonden opdat hij/zij dat bij u dossier kan voegen.

Vergoedingen

Binnen het Zorgpad Oogheelkunde wordt er door Ksyos een oogheelkundig consult gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Afhankelijk van de zorgverzekeraar is het Zorgpad Oogheelkunde eigen risico vrij of eigen risico belast.

Voor een normale oogmeting (refractie) buiten KSYOS vragen wij een bedrag van €39,=.

Voordelen

  • Korte wachttijd: binnen een week kan de patiënt terecht
  • Snelle diagnose voor de patiënt
  • Kortere reistijd
  • Vertrouwd: terecht bij onze optometrist in Beek en Donk
  • Lagere (of geen -) kosten voor de patiënt
  • Kwalitatief goede zorg
  • Direct terugkoppeling naar de huisarts
  • Verminderen van druk op specialistische zorg

Netvliesscreening via Ksyos

Als huisarts of POH verwijs je patiënten met diabetes naar een optometrist of medisch diagnostisch centrum in de buurt. Per oog worden er twee foto’s gemaakt. De regionale optometrist, oogarts of Ksyos grader beoordeelt de foto’s en kijkt of er sprake is van diabetische retinopathie (DRP). De huisarts of POH krijgt de uitslag via Ksyos en via een edifact-bericht in het HIS teruggekoppeld en bepaalt vervolgens het vervolgtraject. Bij twijfel kan de huisarts of POH het onderzoek voorleggen aan een (regionale) oogarts door middel van een oogheelkundig consult.

Netvliesscreening

Ksyos verricht sinds 2008 netvliesscreenings voor patiënten met diabetes mellitus in heel Nederland, in samenwerking met oogartsen, optometristen, huisartsen, zorggroepen, medisch diagnostische centra en ziekenhuizen. Netvliesfoto’s worden inclusief aanvullende gegevens en beoordeling op een veilige manier digitaal uitgewisseld binnen de lokale keten.

Zó werkt Ksyos Netvliesscreening

Bij Ksyos Netvliesscreening onderzoekt de optometrist patiënten met diabetes op afwijkingen in het netvlies. Patiënten met diabetes hebben namelijk een verhoogde kans op beschadiging van de bloedvaatjes in het netvlies. Bij afwijkingen of bij twijfel wordt digitaal een oogarts geconsulteerd.

Kom bij ons langs of maak een afspraak voor

Contact