CBR EN OOGKEURING.NL

Ook daarvoor kunt u bij ons terecht

CBR en oogkeuring.nl

Op of na uw 75ste verloopt uw rijbewijs  Indien u uw rijbewijs wilt verlengen vult u eerst zelf een gezondheidsverklaring in. Deze toont aan dat u medisch gezien lichamelijk en mentaal gezond bent om veilig deel te nemen aan het verkeer. Vervolgens gaat u voor onderzoek naar een keuringsarts. Soms kan het zijn dat het CBR u verwijst naar een oogarts. Voorheen moest men voor een oogkeuring vrijwel altijd naar een ziekenhuis of oogkliniek. Groot nadeel hiervan zijn de meestal lange  wachttijden. Wachten is nú echter niet meer nodig. Wij werken samen met Oogkeuring.nl en proberen u binnen enkele dagen te helpen. Zodat u op zeer korte termijn gekeurd wordt.

Ook indien u jonger dan 75 jaar bent en belast bent met de volgende symptomen zult u gekeurd moeten worden.

  • Bij een te lage gezichtsscherpte
  • Indien u lijdt aan diabetes mellitus (suikerziekte)
  • Als er indicaties zijn voor een gezichtsveldbeperking (bijv. bij glaucoom of een hersenaandoening)
  • Bij een progressieve netvliesaandoening

De optometrist zal uw ogen druppelen om de pupil wijder te maken. Hierdoor kan hij een volledig onderzoek van het voorste deel van het oog maar ook met name van het netvlies, verrichten. Uw zicht zal iets minder goed zijn gedurende een paar uur. Het is aan te raden om het zo te organiseren dat u niet zelf hoeft terug te rijden. Indien u wel zelf terug wilt rijden is het raadzaam een goede zonnebril mee te nemen. U zult namelijk na het onderzoek veel last hebben van het (zon-) licht en voor nabij kunt u slechter lezen. De optometrist onderzoekt met geavanceerde apparatuur zeer uitgebreid uw ogen, verzamelt alle benodigde gegevens en verwerkt deze in een beveiligde applicatie.

Direct na het onderzoek verstuurt de optometrist alle ingevoerde gegevens naar de oogarts die vervolgens, binnen maximaal enkele werkdagen, de keuring uitvoert en deze doorstuurt naar U en het CBR. U ontvangt een email om het bestand te kunnen downloaden. Het CBR is uiteindelijk de instantie die bepaalt óf, en voor hoe lang, u mag rijden.

Doordat deze manier van keuren vrijwel helemaal digitaal (ZorgDomein) en volgens de CBR keuringseisen ogen verloopt en er geen formulieren meer worden ingevuld die per post verstuurd hoeven te worden, is de kans op fouten en zoekraken minimaal. Over het algemeen heeft u binnen een week na het bezoek aan de optometrist een bericht van het CBR, al kunnen we daarover geen harde beloftes doen.

Kortom:

  • Op korte termijn een afspraak bij de Optometrist van Wetzel Optiek Optometrie & Horen
  • Alle gegevens worden direct en veilig digitaal verwerkt (de oogarts beoordeelt daarna snel waarna u op de hoogte wordt gebracht van dit advies)
  • Onze oogarts is digitaal verbonden met het CBR (Het keuringsrapport wordt digitaal (via zorgdomein) verstuurd naar het CBR. Zij nemen een besluit over uw rijgeschiktheid en brengen u vervolgens op de hoogte.

De kosten voor dit totale onderzoek , onafhankelijk van de tijdsduur bedraagt € 114,- . Het onderzoek door de optometrist, de keuring door de oogarts op afstand en alle administratieve handelingen zijn hierbij inbegrepen.

Bij bepaalde aandoeningen kan er aanvullend een Esterman gezichtsveldonderzoek worden gevraagd door de keurend oogarts of het CBR. Bij ongeveer 4% van alle oogkeuringen is dit het geval. Bepaalde aandoeningen (aan netvlies, hersenen of glaucoom) kunnen defecten in het gezichtsveld veroorzaken. Wij beschikken over de apparatuur om zo’n onderzoek uit te voeren. Het gezichtsveldonderzoek extra kost € 60,- . Indien u niet in de mogelijkheid bent om naar onze zaak te komen , kunnen wij u ook aan huis bezoeken voor enkel een gezichtsveldonderzoek (de kosten hiervan bedraagt € 120,-).

oogkeuring

Kom bij ons langs of maak een afspraak voor

Contact